Vị trí » Trang chủ > Hệ thống cửa hàng > Trợ giúp > Giới thiệu > Tổ chức nhân sự

Xem lịch sử

Tổ chức nhân sự


Công tác tuyển dung

Công ty đặc biệt quan tâm và đầu tư để tuyển chọn những lao động có chất lượng bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. 

Công tác tuyển dụng được thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng với sự tham gia phỏng vấn của Ban Lãnh đạo, Phòng Nhân sự và Giám đốc các đơn vị liên quan. 

Sau thời gian thử việc, người lao động được Công ty ký hợp đồng chính thức và hạn chế thấp nhất việc ký hợp đồng thời vụ

Công tác đào tạo 

Công tác đào tạo được thực hiện dựa trên sự phân tích đánh giá chất lượng lao động hàng năm và kế hoạch sản xuất cũng như những biến động của nền kinh tế để đưa ra kế hoạch đào tạo cụ thể. 

Khảo sát, đánh giá của người lao động nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên trong Công ty, từ đó đề ra những chính sách phù hợp. 

Công tác đảm bảo an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe 

Tổ chức huấn luyện cho tất cả người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất. 

Hội đồng bảo hộ lao động thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động và dụng cụ phòng chống cháy nổ đầy đủ. 

Tổ chức khám bệnh tổng quát định kỳ cho tất cả người lao động.

Công tác thi đua 

Công ty đã xây dựng hệ thống KPI cho tất cả các đơn vị trực thuộc với tiêu chí cụ thể, rõ ràng và địnhlượng được. 

Căn cứ vào hệ thống KPI này, Hội đồng Thi đua Công ty đã khen thưởng và động viên kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích cao.

Hoạt động hướng nội 

Quỹ Điện Quang sẻ chia”, được hình thành từ sự đóng góp của toàn thể người lao động trong Công ty đã giúp đỡ nhiều CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động dã ngoại được tổ chức thường xuyên để tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho người lao động, tăng cường mối quan hệ thân thiết và tinh thần tập thể giữa các thành viên trong Công ty.

 


Điện Quang / 2012-09-13

Kế tiếp:Ban lãnh đạo
Lùi lại:Giới thiệu chung

Ý kiến người dùng(Tổng tiền thanh toán0Ý kiến)

  • Chưa có ý kiến
Tổng số: 0 (Hồ sơ),Tổng số trang: 1 (Trang) | Trang đầu  «Trang trước  Tiếp theo»  Trang cuối
Tài Khoản: Khách vãng lai
E-mail:
Mức độ đánh giá::
Nội dung nhận xét::
Mã xác nhận: 
(Nếu bạn muốn đổi mã,xin vui lòng kích chuột vào mã): captcha